เราทำการจัดส่งสินค้าทุกออเดอร์ฟรี! ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน *ด้วยสถานการณ์โรคระบาดปัจจุบัน บางพื้นที่อาจจะใช้ 2-4 วัน เนื่องจากมีการจำกัดเวลาในการจัดส่ง
search

การคืนสินค้า

คุณมีเวลา 30 วัน(ตามวันปฏิทิน) ในการคืนสินค้า โดยเริ่มนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า ซึ่งสินค้าที่คุณได้รับจำเป็นจะต้องถูกเก็บไว้อย่างเหมาะสมดังนี้ เก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิเย็นห่างจากแสงแดด หรือเก็บไว้ในตู้เย็น จนกว่าจะมีการส่งคืน

สินค้าที่จะสามารถคืนให้กับเราได้นั้นจะไม่ถูกเปิดใช้งานมาก่อนและสินค้านั้นจะต้องอยู่ในหีบห่อหรือกล่องสินค้าเหมือนที่คุณได้รับในตอนแรก

Refunds

การคืนเงิน

เมื่อทางเราได้รับสินค้าจากคุณแล้วเราจะทำการตรวจสอบสภาพสินค้าที่ได้รับคืน และจะแจ้งเตือนคุณในทันทีสำหรับสถานะการคืนเงินหลังจากที่ตรวจสอบสภาพสินค้าเสร็จสิ้น

หากการคืนสินค้าของคุณเสร็จสิ้นในขั้นตอนการตรวจสอบและไม่มีปัญหาใดๆกับสินค้า ทางเราจะทำการคืนเงินกลับไปที่ Credit Card ของคุณ (หรือ ช่องทางการชำระเงินที่คุณเลือกใช้ตอนสั่งซื้อสินค้า) คุณจะได้รับเงินคืนภายในวันเวลาตามขั้นตอนของ Credit Card ที่คุณเลือกใช้รับเงินคืน 

การส่งสินค้ากลับ

ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้ากลับทั้งหมดนั้นจะถูกหักจากจำนวนเงินที่คุณได้รับจากการคืนสินค้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้ากลับนั้นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณ ซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่สามารถเรียกคืนในภายหลังได้เช่นกัน

โปรดติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัยในการคืนสินค้า ทางเรายินดีให้บริการตอบคำถามของคุณ

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ